Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2015

PurpurowaAshley
6471 1adb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamaking-love making-love
8538 9f49
Reposted fromLittleJack LittleJack viamaking-love making-love

May 01 2015

PurpurowaAshley
3101 dd51 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viabaranczyk baranczyk
PurpurowaAshley
0818 8e6b 500
Księżycu mojego życia. Moje słońce i gwiazdy.
PurpurowaAshley
PurpurowaAshley
Czekam aż deszcz zmyje ludzi z ulic
Czasem ciężko jest ludzi lubić
— Bisz "Niech czas stanie"

April 18 2015

PurpurowaAshley
5338 de14 500
look up
Reposted fromAmericanlover Americanlover vialikeknives likeknives
6119 c581 500

slanting:

Dahlia - By Park & Cube

Reposted fromkattrina kattrina vialikeknives likeknives
PurpurowaAshley
3694 57e0
PurpurowaAshley
5328 bd78 500
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viazoou zoou
PurpurowaAshley
-Co robisz w weekend majowy?
- Kocham Cię.
— dialogue M&O
PurpurowaAshley

April 09 2015

PurpurowaAshley
PurpurowaAshley

March 21 2015

PurpurowaAshley
PurpurowaAshley
Zawsze pragnąłem znalezienia kogoś, kto będzie ze mną, bez względu na to, jak trudno jest ze mną być. Zawsze

February 26 2015

PurpurowaAshley
PurpurowaAshley
- Lubię, gdy jesteśmy tacy. 
- Jacy?
- Szczęśliwi.
— Nina Reichter
PurpurowaAshley
PurpurowaAshley
– Cześć, piękna. – Jego głos rozlał się po moim ciele gęstą, ciepłą falą, niczym gorąca czekolada.
— Sylvia Day - Wyznanie Crossa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl